Privātuma politika

Viesnīca “Villa Leonardo” atzīst privātuma nozīmi. Šī privātuma politika atspoguļo mūsu apņemšanos garantēt mūsu viesu privātumu un nodrošina jūsu personīgās informācijas aizsardzību saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības un citiem datu aizsardzības un privātuma likumiem.

Privātuma politika

Mūsu privātuma politika nosaka politiku un kārtību, ko mēs esam nodibinājuši, lai aizsargātu mūsu tīmekļvietnē atrodamās informācijas izmantošanu, apmaiņu un uzglabāšanu.

Viesnīcas “Villa Leonardo” apkopotā informācija

Viesnīca “Villa Leonardo” apkopo personīgo informāciju tikai tad, kad mums tā ir nepieciešama vai kad mums ir nolūks to izmantot un tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas, kad jūs reģistrējaties vai veicat pie mums rezervāciju vai veicat citas darbības mūsu tīmekļvietnē. Veicot kādu no iepriekšminētajām darbībām, jums palūgs dot piekrišanu un tādējādi nodrošināt precīzus, aktuālus un pilnīgus datus, kas nepieciešami, lai reģistrētos mūsu tīmekļvietnē. Turklāt jūs piekrītat tam, ka viesnīca “Villa Leonardo” drīkst uzglabāt un izmantot jūsu reģistrācijas datus (ieskaitot kredītkartes informāciju), lai izmantotu to jūsu konta uzturēšanā un rēķina apmaksai no jūsu kredītkartes konta, ja vajadzīgs.

Kādā veidā viesnīca “Villa Leonardo” izmanto šo informāciju?

Viesnīca “Villa Leonardo” izmanto šo informāciju, lai apstrādātu jūsu pieprasījumus, nodrošinātu rezervācijas pakalpojumus un pielāgotu savus pakalpojumus jūsu vajadzībām. Jūsu dati tiks saglabāti, lai vienkāršotu rezervēšanas procesu un jūsu turpmākos apmeklējumus, kā arī lai sniegtu jums vislabāko apkalpošanu, kad jūs lietojat mūsu tīmekļvietni vai arī sazināties ar mums.

Drošība, informācijas apmaiņa un konfidencialitāte

Uzglabājot un izmantojot jūsu sniegto informāciju, mēs izmantojam striktas drošības procedūras. Tas izslēdz neautorizētu pieeju vai nelikumīgu jūsu personīgās informācijas apstrādi. Viesnīca “Villa Leonardo” apņemas nesniegt par jums informāciju trešajām personām. Mēs nodrošināsim jūsu informācijas konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad informācijas nodošanu paredz tiesību akti. Viesnīca “Villa Leonardo” izmantos jūsu informāciju tikai viesnīcas “Villa Leonardo” un iekšējai lietošanai.

Jūsu piekrišana

Izmantojot mūsu tīmekļvietni, jūs piekrītat jūsu personīgās informācijas apkopošanai, uzglabāšanai un apstrādei saskaņā ar noteikumiem, kas aprakstīti šajā privātuma politikas iztirzājumā. SIA “Villa Leonardo” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar rezervācijas veikšanu mūsu vietnē, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot tiesību sargājošās iestādes ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.